INFORMACE PRO STRÁVNÍKY:

Z důvodu změny DPH, od ledna 2024, není možné prodávat obědy na leden 2024 dříve než 3. 1. 2024!!

Poslední možnost odhlášení stravy na prosinec 2023 je: 18. 12. 2023 do 11.00 hodin.

Všem strávníkům děkujeme za pochopení.

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA - ORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI
 • Školní jídelna je přímo v budově
 • Možnost celodenního stravování
 • Možnost obědů pro externí strávníky

Provoz školní jídelny, doba výdeje stravy:

 • jídelna
  Školní jídelna je v provozu pouze ve dnech školní výuky
 • Výdej  stravy: 
Snídaně    6,45  –  8,00  hod.
Oběd  11,00  –  11,30 hod. - zaměstnanci DM
 11,30  –  12,00 hod. - cizí strávníci
 12,00  –  14,30 hod. - žáci a zaměstnanci škol   
Večeře  17,00  –  18,00 hod.

Úhrada stravy:

Každý strávník je povinen vyplnit přihlášku ke stravování a zakoupit si čip, který je jeho vlastnictvím. Úhrada stravy probíhá měsíčně, a to vždy do 20. dne předcházejícího měsíce.

budova DM

 

Platbu je možno provést:

 • bezhotovostním platebním stykem na základě souhlasu k inkasu
 • v hotovosti v pokladně DM

Prodejní doba – viz. pokladna.

Poplatek za stravné odpovídá finančnímu normativu na nákup potravin

Ceník pro ubytované žáky:

 • snídaně + přesnídávka34 Kč
 • oběd42 Kč
 • večeře + svačina48 Kč
 • CELODENNÍ STRAVA BEZ  II. VEČEŘE124 Kč
 • večeře č. II17 Kč
 • CELODENNÍ STRAVA S II. VEČEŘÍ.141 Kč


Ceník pro žáky státních škol:

 • oběd42 Kč


Ceník pro zaměstnance státních škol a cizí strávníky:

 • snídaně57 Kč
 • oběd89 Kč
 • večeře94 Kč

Čip pro volbu a odběr stravy se kupuje v pokladně DM za 121,-Kč a tato částka je nevratná!!!

Objednávání a odhlašování stravy

 

jídelna

Strávníci si mohou regulovat stravu následujícími způsoby:

 

 • pomocí čipu v boxu umístěném v hale u vstupu do jídelny
 • osobně v pokladně DM
 • telefonicky
 • mailem
 • prostřednictvím mobilního telefonu pomocí mobilní aplikace
 • prostřednictvím webové aplikace strava.cz, a to následovně:
  • strávník se zaregistruje na pokladně a přihlásí se pomocí přiděleného hesla
  • objednávání, přihlašování a odhlašování stravy provede ve složce „OBJEDNÁVKY“
  • přehled o vyzvednuté a nevyzvednuté stravě je k dispozici ve složce „VÝDEJ“, na základě žádosti je možno zasílat přehled o čerpání stravy zákonným zástupcům
  • přehled o platbách  je k dispozici ve složce „PLATBY“

Přihlášení, odhlášení nebo změna stravy je možné nejpozději den předem do 11,00 hod. předešlého pracovního dne .

Odhlášení stravy musí provést každý strávník sám, a to i v případě hromadných akcí organizovaných školou (praxe, exkurse, výlety, ředitelské volno apod.)
Při nemoci je strávník povinen si stravu odhlásit, s výjimkou prvního dne. Pokud tak neučiní, zaplatí za oběd plnou cenu včetně režijních poplatků.
V případě ukončení stravování je nutno tuto skutečnost oznámit, stravu odhlásit natrvalo a zrušit souhlas k inkasu.

                      
Prohlášení o přístupnosti | O nás | Ubytování žaků | Stravování | Hotelové ubytování | Projekty | Admin

Cookies - Na našich stránkách jsou použity pouze dočasné soubory Cookie k dané relaci (Session Cookies),
které se smažou při zavření prohlížeče.

© Domov mládeže a Školní jídelna Holečkova 2, Č. Budějovice